Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Θεσσαλίας  //


Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

890.690.155 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

746.196.042 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

585.417.454 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

160.778.588 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

144.494.113 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Στη νέα προγραμματική περίοδο, η Περιφέρεια θέτει  ως στόχο να επιταχύνει τον αναπτυξιακό βηματισμό της, ώστε να διαμορφώσει ένα νέο βιώσιμο τομεακό «μίγμα» ενσωματώνοντας τους σύγχρονους τομείς υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονης οργάνωσης, να αξιοποιήσει την εξειδίκευση των περιοχών της, τις ικανότητες και την συσσωρευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, να δημιουργήσει κρίσιμα μεγέθη κλίμακας και να αξιοποιήσει τις νέες αγορές που διανοίγονται  στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αλλά και της νέας ενδοχώρας που διαμορφώνεται στα Βόρεια σύνορα της Χώρας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν χωρίς να θιγεί η προσπάθεια για την  άρση των ανισοτήτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε τρεις "ειδικούς" τύπους δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια, στην «ολοκληρωμένη» ανάπτυξη υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και στην «ολοκληρωμένη» αντιμετώπιση ορεινών - απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου στην Περιφέρεια. Οι δράσεις αυτές διαχέονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας και δρουν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις.

Οι γενικοί στόχοι αναλύονται σε κύριους επιχειρησιακούς στόχους που υλοποιούνται μέσα από ένα σύνολο δράσεων και μέτρων (35) που περιλαμβάνονται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

·          Ενίσχυση Παραγωγικού Περιβάλλοντος

·          Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου

·          Ποιότητα Ζωής

·          Αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της Περιφέρειας και ανάδειξη της σε «Κόμβο Δικτύων»

·          Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

·          Εφαρμογή

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Καινοτόμες δράσεις εκσυγχρονισμού σε 250 ΜΜΕ

·          Εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων : 700 κλίνες Γ’ κατηγορίας και άνω

·          Εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων: 3.500 κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων

·          Εκσυγχρονισμός 100 τουριστικών ΜΜΕ

·          800 Σχέδια Βελτίωσης σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις:

·          Κατασκευή 5 αλιευτικών καταφυγίων

·          Κατασκευή φραγμάτων συνολικού επιπλέον όγκου 600.000 m3

·          Κατασκευή 10 Km και βελτίωση 220Km επαρχιακού δικτύου

·          Κατασκευή νέων 110 Km δασικής οδοποιίας

·          7 Ολοκληρωμένα προγράμματα παρέμβασης (OΠΑΑΧ)

·          (5 νέες Υποδομές Πρόνοιας)

·          Υποδομές Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης (νέες δομές): 24

·          Κατασκευή 1 ΧΥΤΑ

·          Κατασκευή 1 νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (και βελτίωση 2 υφισταμένων)

·          6 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης

·          10 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

·          Κατασκευή / βελτίωση 45 Km διαπεριφερειακών οδικών αξόνων

·          Κατασκευή / βελτίωση 70 Km διανομαρχιακών οδικών αξόνων

·          Βελτιώσεις σε 3 σημαντικούς λιμένες

·          Νέες παρακάμψεις αστικών κέντρων συνολικού μήκους 20 Km

·          2.530 καταρτιζόμενοι

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1248 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 133,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 107,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 63,3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα για την Περιφέρεια, όπως:

 

 • «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΙΤΣΑΣ», π/υ 7.079.904,24 €
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 2ου ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», π/υ 5.452.457,02 €
 • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16+230) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ», π/υ 4.402.054,00 €
 • «ΔΡΟΜΟΣ ΡΟΔΙΑ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ», π/υ 3.941.705,07 €
 • «Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ», π/υ 3.665.608,44 €
 • «ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ», π/υ 2.568.099,00 €
 • «ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΝΑΤΟΪΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», π/υ 2.514.580,00 €
 • «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», π/υ 2.447.181,00 €
 • «8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», π/υ 2.359.471,64 €
 • «5ο, 17ο ΚΑΙ 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 16ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», π/υ 2.161.841,86 €
 • «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ», π/υ 2.145.987,00 €
 • «3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», π/υ 2.094.744,78 €
 • «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ», π/υ 1.969.016,07 €
 • «ΔΙΕΘΝΕΣ Δ.Σ. - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΝΑΤΟΪΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», π/υ 1.947.517,64 €
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ - ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ - ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ:ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟ», π/υ 1.900.736,13 €
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ. », π/υ 1.855.043,77 €
 • «ΟΔΟΣ ΚΩΦΟΙ - ΤΣΑΤΑΛΙ ΟΘΡΥΟΣ - ΚΟΚΚΩΤΟΙ», π/υ 1.782.229,00 €
 • «ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) », π/υ 1.679.002,00 €
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», π/υ 1.573.923,33 €
 • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ) », π/υ 1.531.200,61 €
 • «ΦΡΑΓΜΑ ΛΟΓΓΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) », π/υ 1.501.903,00 €


  ΧΥΤΑ Τρικάλων (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)


  Παράκτια ζώνη Βόλου


  Αρχαίο Θέατρο Λάρισας


  Επαρχιακή Οδός Λάρισας - Καρδίτσας

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα