Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Ηπείρου  //


Π.Ε.Π. Ηπείρου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

742.196.925 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :    

624.902.298 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

450.348.409 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

174.553.889 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

117.294.627 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του ΠΕΠ είναι η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θέση της Περιφέρειας, αλλά και ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος της για έξοδο από την απομόνωση. Ειδικότερα το ΠΕΠ στοχεύει:

·          στην αξιοποίηση μεγάλων έργων μεταφορών που θα καθιστούν την Περιφέρεια Δυτική Πύλη για τη Β. Ελλάδα,

·          στην ενεργοποίηση των Ιωαννίνων και των υπόλοιπων αστικών κέντρων ως περιφερειακών – διακρατικών κέντρων ανάπτυξης,

·          στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος,

·          στην ενθάρρυνση της δημιουργίας, εισαγωγής και αξιοποίησης καινοτομικών δράσεων,

·          στην εναρμόνιση των παρεμβάσεων στην Κοινοτική Νομοθεσία αναφορικά με το περιβάλλον και

·          στην εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας αναλύεται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και υλοποιείται με 31 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·         Κατασκευή – βελτίωση περίπου 14 Km τμημάτων εθνικής οδοποιίας, 6,7 Km διαπεριφερειακής οδοποιίας

·         Κατασκευή τμημάτων της Εγνατίας οδού μήκους περίπου 9 Km

·         Χρηματοδότηση περίπου 210+28 επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών ΜΜΕ και 16+110 τουριστικών ΜΜΕ.

·         Κατασκευή - αντικατάσταση 30+230 Km δικτύου ύδρευσης

·         Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής υποδομής: με δράσεις κατασκευής ΧΥΤΑ (2+1), δράσεις αναπλάσεων (35), δράσεις πολεοδομικού σχεδιασμού (5) και δράσεις επεμβάσεων σε βιότοπους (3).

·         Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υποδομών υγείας (12), υποδομών πρόνοιας (8) και υποδομών κοινωνικής μέριμνας (85+4+5).

·          Ανάδειξη και συντήρηση 45 μνημείων

·          Υποστηρικτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού.

·         Ενίσχυση 400 γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 45 κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων και 10 ιδιωτικών δασών

·          Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων σε 17.850 εκτάρια.

·          7+5 παρεμβάσεις σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

·          Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων περίπου 2.030 ατόμων.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1119 έργα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 121,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.  Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 101,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 56,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :

·          «Βελτίωση -ανακαίνιση τμήματος Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου», π/υ 1.202.755,54€

·          «Τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου», π/υ 2.242.502,28 €

·          «Βελτίωση - ανακαίνιση τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας», π/υ 3.050.000€

·          «Ανέγερση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην περιοχή Κιάφας», π/υ 2.496.835€

·          «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων», π/υ 2.243.249€

·          «Μουσείο Άρτας», π/υ 5.141.221,45€

·          «Στερέωση, αποκατάσταση και μετατροπή του κτιρίου ΣΟΥΦΑΡΙ ΣΕΡΑΪ σε χώρο στέγασης και λειτουργίας των γενικών αρχείων του κράτους νόμου Ιωαννίνων», π/υ 4.841.267,12€

·          «Αρδευτικό έργο Ελαίας Φοινικίου Φιλιατών ν. Θεσπρωτίας», π/υ 7.004.079,41€

·          «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 36ης επαρχιακής οδού Άρματα - Δίστρατο», π/υ 3.521.643€

·          «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση οδού από 25η επαρχιακή οδό μέχρι Λαϊστα», π/υ 4.118.876,26€

·          «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 45ης επαρχιακής οδού τμήμα Λεπτοκαρυά-Δόλιανη», π/υ 3.335.050,82€

·          «Σχολικό κέντρο Πλαταριάς», π/υ 1.077.879,01€

·          «Ανέγερση και πλήρης εξοπλισμός κτιριακού συγκροτήματος ΕΛΕΠΑΠ», π/υ 3.400.000€

·          «Μετσόβιο κέντρο διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του ΕΜΠ για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος  και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών», π/υ 2.197.395,76€

 


Μετσόβειο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας


Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση 41ης Επαρχιακής Οδού Τμήματος προς Βοβούσα

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα