Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας  //


Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

595.791.774 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

521.205.027 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

408.287.783 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

112.917.244 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

74.586.747 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2000-2006  είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας δυναμικής Περιφέρειας, που θα αξιοποιεί τα φυσικά της αποθέματα και τη θέση της στα Δυτικά Βαλκάνια, για να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό παραγωγικό περιβάλλον και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ο γενικός αυτός στόχος αναλύεται σε κύριους στρατηγικούς στόχους που  επιτυγχάνονται μέσα από ένα σύνολο δράσεων και Μέτρων (35) και περιλαμβάνονται στους ακόλουθους 7 Άξονες Προτεραιότητας:

·          Διεύρυνση ευκαιριών Απασχόλησης-Μείωση της Ανεργίας.

·          Αξιοποίηση Διευρωπαϊκών Δικτύων από τα Αστικά και Παραγωγικά Κέντρα της Περιφέρειας.

·          Ενίσχυση  αστικών  περιοχών.

·          Αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας-Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

·          Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου.

·          Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και παραλίμνιων περιοχών.

·          Τεχνική Βοήθεια.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·         Κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδρομου:32 Km

·         Βελτίωση επαγγελματικών προσόντων 3.700 ανέργων

·         Ενίσχυση 650 γεωργικών εκμεταλλεύσεων

·         Κατασκευή – βελτίωση 260 Km υδρευτικού δικτύου

·         Κατασκευή – βελτίωση 12 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

·         Δημιουργία περίπου 8.100 θέσεων εργασίας κατά την υλοποίηση του προγράμματος

·     Βελτίωση του χρόνου μετακίνησης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα κατά 45 min και Θεσσαλονίκη κατά 30 min)

·         Αύξηση ποσοστού πληθυσμού που εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων από 40% στο 60%

·      Επωφελούμενος πληθυσμός από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης (18.570 κάτοικοι)

·      Επωφελούμενος πληθυσμός από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης (20.567 κάτοικοι)

·      Παρεμβάσεις σε δασικά συμπλέγματα για προστασία από φυσικές καταστροφές και ανασύσταση του παραγωγικού δυναμικού τους σε έκταση περίπου 10.000 εκταρίων

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 837 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 132% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 101% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 56% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Ανακαίνιση Σιδηροδρομικής Γραμμής ΣΣ Αμυνταίου – ΣΣ Κοζάνης», π/υ 25.000.000 €

·          «Λειτουργική ολοκλήρωση τμημάτων κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού – Τμήμα Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό» π/υ 36.683.785 €

·          «Ύδρευση Δεσκάτης», π/υ 4.575.201 €

·          «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων – Προμήθεια εξοπλισμού – Μηχανική αποκομιδή» π/υ 1.379.310 €.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα