Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Κρήτης  //


Π.Ε.Π. Κρήτης

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

788.935.211 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

696.022.498 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

544.926.661 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

151.105.837 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

92.952.713 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Η στρατηγική της περιφέρειας, προσδιορίζεται ως προς 6 βασικούς τομείς παρέμβασης:

·          Καινοτομία και κοινωνία της πληροφορίας

·          Τουρισμός

·          Περιβάλλον 

·          Αστική ανάπτυξη

·          Ανάπτυξη της υπαίθρου

α)   Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας.

β)   Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, διατήρηση του περιβάλλοντος και  του κοινωνικού ιστού στον αγροτικό χώρο.

·          Επικοινωνίες - μεταφορές


Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας και σε 33 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          3.000 m2 νέων  κτιρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και ερευνητικών  κέντρων

·          5.000 τουριστικές  κλίνες  που  εκσυγχρονίζονται

·          Παρεμβάσεις σε 400 Km βασικού  οδικού  δικτύου

·          175 νέες  αίθουσες  διδασκαλίας

·          5 νέοι σταθμοί βιολογικού  καθαρισμού

·          4 λιμάνια  που  αναβαθμίζονται

·          5 ολοκληρωμένα  προγράμματα  αστικής  ανάπτυξης

·          2 νέες  ΒΕΠΕ

·          13 Ρυθμιστικά  Πολεοδομικά  σχέδια 

·          31 εκατ. m3  νερό  που  ταμιεύεται

·          310 επενδυτικά  σχέδια  σε  επίπεδο  γεωργικής  εκμετάλλευσης

·          Κατασκευή 1 ΧΥΤΑ 

·          2 δημιουργούμενες  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων

·          15  Ολοκληρωμένες  παρεμβάσεις (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης)

·          180  προγράμματα  κατάρτισης

·          89 νέες δομές που  δημιουργούνται (Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)

·          250 Km εσωτερικού  οδικού  δικτύου  σε  ορεινές  μειονεκτικές  περιοχές  της  ενδοχώρας  που  συμπληρώνονται- βελτιώνονται

·          20 υφιστάμενοι ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται

·          10 σχέδια προστασίας – ανάδειξης βιοτόπων

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1002 έργα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 114,38% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 93,53% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 58,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων – τροφοδοτικών αγωγών και αξιοποίηση γεωτρήσεων στην περιοχή Λουτρακίου – Κρουσώνα – Έργα Η/Μ Εξοπλισμού», π/υ 3.042.064 €

·          «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Ιεράπετρας και ευρύτερης περιοχής», π/υ 2.768.559 €

·          «Ίδρυμα Τεχνολογίας – Έρευνας. Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Κατάρτισης (ΙΤΕ/ΚΕΕΚ)», π/υ 3.522.000€

·          «Μελέτη – Κατασκευή Ταχύρυθμων Κτιρίων Πολυτεχνείου Κρήτης», π/υ 3.030.080 €

·          «Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιρίου Επέκτασης του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης», π/υ 2.934.703 €

·          «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου», π/υ 4.402.054 €

·          «Αναβαθμίσεις Επαρχιακού Δικτύου Ν. Λασιθίου», π/υ 1.467.351 €

·          «Βελτίωση χάραξης οδού Κολυμπάρι – Επισκοπή – Κακόπετρος, Επισκοπή – Δελιανά», π/υ1.614.087 €

·          «Αναβαθμίσεις Οδικού Δικτύου Ν. Ηρακλείου», π/υ 1.467.351 €

·          «Κατασκευή Φράγματος Φανερωμένης Ν. Ηρακλείου», π/υ 32.408.232€

 


Φράγμα Φανερωμένης


Β' Κλάδος Παράκαμψης Ηρακλείου

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα