Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου  //


Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

566.010.082 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

514.010.082 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

403.684.130 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

110.325.952 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

52.000.000 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Η Αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, λαμβανομένων υπόψη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της, προσδιορίζει τους βασικούς τομείς παρέμβασης ως εξής:

·          Προστασία και αξιοποίηση του Περιβάλλοντος

·          Άρση της απομόνωσης – Ενίσχυση του Συστήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών

·          Τουρισμός

·          Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας

·          Ανάπτυξη της υπαίθρου

·          Αστική Ανάπτυξη – Δυναμικά Νησιωτικά Κέντρα

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 34 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Κατασκευή 40 Km νέου επαρχιακού – δημοτικού δικτύου

·          Δημιουργία 1 νέου λιμανιού

·          170 νέες σχολικές αίθουσες

·          7 νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

·          Κατασκευή 1 ΧΥΤΑ

·          Κατασκευή 1 νέου νοσοκομείου

·          Δημιουργία δικτύου 5 καταφυγίων – αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών

·          Εκσυγχρονισμός 63 μεσαίων τουριστικών μονάδων

·          Εκσυγχρονισμός 170 μικρών τουριστικών μονάδων

·          Ενίσχυση 80 ΜΜΕ (μέτρο 4.3)

·          130 ενισχυόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις

·          Αξιοποίηση 6 υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών

·          250 προγράμματα κατάρτισης

·          Αριθμός καταρτιζόμενων 3.000 άτομα

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 639 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 123% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 96% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 56,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα όπως :

·          «Λιμάνι Καρδάμαινας στην Κω», π/υ 2,2 εκατ. €

·          «Γυμνάσιο Αφάντου Ρόδου», π/υ 3,8 εκατ. €

·          «Γυμνάσιο Ιαλυσσού», π/υ 3,1 εκατ. €

·          «Λύκειο Νάξου», π/υ 2,1 εκατ. €

·          «Κέντρο επισκευής και διαχείμασης σκαφών», π/υ 5,2 εκατ. €

 

ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται έργα όπως:

·          «Λιμάνι Καλύμνου», π/υ 7,3 εκατ. €

·          «Βιολογικός Καθαρισμός Λέρου», π/υ 2,7 εκατ. €

·          «Μαρίνα Σύρου», π/υ 4 εκατ. €

 

Ανάδειξη Κάστρου Λέρου
Ανάδειξη Κάστρου Λέρου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα