Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου  //


Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

538.363.159 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

486.367.530 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

383.533.381 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

102.834.159 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

51.995.619 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περιφέρεια προσδιορίζει ως Γενικό Αναπτυξιακό Στόχο τον εξής:

«Άρση της γεωγραφικής απομόνωσης, της φθίνουσας πληθυσμιακής εξέλιξης και της οικονομικής υστέρησης που έχει προκληθεί από τον παραμεθόριο νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας».

Ο γενικός αυτός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται στους εξής στρατηγικούς στόχους:

·          Την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της περιθωριοποίησης της Νησιωτικής Οικονομίας, με την αξιοποίηση της Τεχνολογίας και των τοπικών πλεονεκτημάτων.

·          Την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού-αναψυχής.

·          Τη διαφοροποίηση της Νησιωτικής Οικονομίας από την αποκλειστική εκμετάλλευση του Τουρισμού.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας και σε 31 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          100 Km (αναβάθμιση και νέα χάραξη) επαρχιακής - διακοινοτικής οδοποιίας

·          4 παρεμβάσεις σε κύρια λιμάνια της Περιφέρειας

·          4 νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

·          1 ΧΥΤΑ

·          Αναβάθμιση / επέκταση 3 νομαρχιακών νοσοκομείων

·          72 παρεμβάσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

·      150 αίθουσες διδασκαλίας (νέες και βελτιούμενες)

·          5 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε αστικές και ημιαστικές περιοχές

·          Ενίσχυση 180 τουριστικών επιχειρήσεων

·          Ενίσχυση 160 μεταποιητικών επιχειρήσεων

·          4 σταθμοί τηλεϊατρικής σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας

·          570 επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

·          Κατασκευαζόμενη χωρητικότητα (φράγματα, λιμνοδεξαμενές): 2 εκατ. m3

·          3 Ζώνες Παρέμβασης ΟΠΑΑΧ

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 518 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 123,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 88,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 54,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Παράκαμψη Πόλης Χίου», π/υ 3,4 εκατ. €

·          «Διαμόρφωση κτιρίων υποδοχής επιβατών στο Λιμάνι Χίου», π/υ 1 εκατ. €

·          «Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου», π/υ 6,16 εκατ. €

·          «Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας», π/υ 1,9 εκατ. €

 


Ανάδειξη Αισθητικής – Ηλεκτροφωτισμός Εκπαιδευτηρίων Αγ. Παρασκευής Λέσβου


Κατασκευή Μαρίνας Μυτιλήνης


Δίκτυα Λιμνοδεξαμενής Κεραμίου - Καλλονής


Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα