Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Πελοποννήσου  //


Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

714.039,577 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

598.681.802 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

471.671.362 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

127.010.440 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

115.357.775 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος της Περιφέρειας είναι η μείωση της αναπτυξιακής υστέρησης της ενδοχώρας και των απομακρυσμένων περιοχών της από τα αστικά και ημιαστικά της κέντρα, αλλά και την πρωτεύουσα της Χώρας, σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια της, τόσο προς την υπόλοιπη χώρα και δη προς τα μητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), όσο και προς το Νότο του εξωτερικού με «γέφυρα» την Κρήτη.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 6 άξονες προτεραιότητας με 34 μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·     Αναβάθμιση υποδομών λιμένων: σε 4 από τα κύρια εμπορικά και τουριστικά λιμάνια της Περιφέρειας

·     Ενίσχυση 420 ΜΜΕ (υφιστάμενων και νέων) (Καν. 70)

·     Βελτίωση / κατασκευή 1 ΧΥΤΑ (άξονας 2)

·     Βελτίωση / κατασκευή 4 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (άξονας 2)

·     Κατασκευή / βελτίωση 6 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (άξονας 4)

·     400 Km αγωγού δικτύων άρδευσης που κατασκευάζονται /βελτιώνονται

·     Ενίσχυση επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις: 570 Σχέδια Βελτίωσης

·     190 νέες κύριες αίθουσες διδασκαλίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·     Κατασκευή ή αναβάθμιση ορεινού και ημιορεινού οδικού δικτύου: 80 Km

·     Αριθμός τουριστικών κλινών που δημιουργούνται / βελτιώνονται : 5.800

·     Αριθμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης : 6

·     Αριθμός καταρτιζομένων ανέργων : 2.100

·     Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης: 5

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 823 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 135,89% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 100,46% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 61,43% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

·    «Βελτίωση - κατασκευή του τμήματος από πέρας παράκαμψης Δαφνιού μέχρι τη χιλιομετρική θέση 9+200 της Εθνικής Οδού Χανιά - Κροκεές – Μονεμβάσια», π/υ 5.928.100€

·    «Βελτίωση οδού "Κιάτο - Σούλι - Γκούρα - Δερβένι" τμήμα Σούλι-Θέκριζα και Καρτέρι-Λαύκα», π/υ 5.898.899 €

·     «Λιμάνι Νεάπολης Βοιών», π/υ 2.000.000 €

·     «Υποδομές ύδρευσης δήμου Μελιγαλά», π/υ 1.031.979 €

·     «Αρδευτικό Γραμμούσας», π/υ 2.289.068 €

·     «Προστασία παραλίμνιας δασικής περιοχής Λάδωνα με τη βελτίωση - ασφαλτόστρωση της αγροδασικής οδού "Περδικονέρι - Αγία Μαρίνα - Φτεριά"», π/υ 1.300.500 €

·      «Βελτίωση λιμενίσκου Αγίου Ανδρέα», π/υ 877.600 €

·      «Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο Γυμνάσιο Ασκληπιείου», π/υ 807.043 €

·      «Ύδρευση δήμου Σαρωνικού», π/υ 733.676 €

·      «Ανάδειξη / αξιοποίηση ακροπόλεως αρχαίας Τίρυνθας και περιβάλλοντος χώρου», π/υ 2.993.858 €

·      «Επέκταση, αναδιαρρύθμιση, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Άργους», π/υ 8.658.856 €

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα