Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //    Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  //


Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

1.205.389.847 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

995.144.362 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

765.565.814 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

229.578.548 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

210.245.485 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης την περίοδο 2000-2006 τίθεται «η θετική πληθυσμιακή εξέλιξη με έμφαση στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση παλιννοστούντων και μεταναστών που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση της οικονομικής δυναμικής και στην διάχυση της ευημερίας».

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται στους εξής κύριους στρατηγικούς στόχους:

·          Διαμόρφωση σύγχρονης αυτοδύναμης οικονομίας & ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση δράσεων στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.

·          Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας.

·          Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος & του ορυκτού πλούτου.

·          Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 38 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Ενίσχυση 1300 επενδυτικών σχεδίων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης

·          Αναπλάσεις σε 60 οικιστικά σύνολα αγροτικού χώρου

·          Κατασκευή φραγμάτων όγκου σώματος 3.000.000 m3

·          Κατασκευή 109 Km αγροτικών δρόμων

·          Κατασκευή 49 Km Νέου Εθνικού Οδικού δικτύου

·          Κατασκευή 40.000 m2 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης            

·          Κατασκευή 22.540 m2 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ

·          300 Km αγωγών δικτύου ύδρευσης & 40 Km αγωγών δικτύου αποχέτευσης

·          Κατασκευή 3 νέων βιολογικών καθαρισμών καθώς και επεκτάσεις σε 4 ακόμα που λειτουργούσαν ήδη

·          1 σύστημα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων

·          Βελτίωση 2 αλιευτικών καταφυγίων

·          Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε 340.000 στρέμματα και παρεμβάσεις για αντιδιαβρωτική προστασία

·          Ολοκλήρωση – εκσυγχρονισμός υποδομών σε 7 ΒΙΠΕ

·          Ενίσχυση 89 επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό

·          Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε 6 αστικές περιοχές

·          Παροχή 300 νέων νοσοκομειακών κλινών

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

 

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1267 έργα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 115% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 86% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 58% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :

·          «Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Αβδήρων», π/υ 1.582.921 €

·          «Υπερύψωση – ενίσχυση και έργα προστασίας στα αντιπλημμυρικά αναχώματα Πυθίου, Αμορίου – Λαβάρων, Πετάλου-Πέπλου Ν. Έβρου», π/υ 1.915.584 €

·          «Αξιοποίηση Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού», π/υ 1.086.369 €,

·          «Εξοπλισμός κτιρίων Ι και ΙΙ της Nομικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη (Α΄ φάση –έπιπλα)», π/υ 1.123.330€

·          «Αγωγός μεταφοράς – αντλιοστάσιο λυμάτων Δράμας» π/υ 3.347.769 €,

·          «Βελτίωση τμήματος της αρ.3 επαρχιακής οδού από Ξάνθη ως Μαγικό», π/υ 3.139.988 €

·          «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κενταύρου», π/υ 1.025.637 €.

·          «Υποδομές ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμού παλιννοστούντων στη Νέα Μοσυνούπολη», π/υ 5.108.728€

·           «Κτιριακές και αθλητικές εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.A.Α., Φάση Β΄ (Διοίκηση – Αίθουσες Διδασκαλίας – Θεραπευτική Μονάδα – Βιβλιοθήκη)» π/υ 17.748.395€

·          «Νομική Σχολή Δ.Π.Θ – ΙΙΙ», π/υ 7.648.144€

·          «Προστασία, συντήρηση, ανάδειξη μεσαιωνικού υδραγωγείου Καβάλας (Καμάρες)  Β΄Φάση», π/υ 1.173.880€

·          «Αρτηρία Δυτικής Εισόδου Πόλεως Δράμας» π/υ 2.117.051

·          «Κατασκευή 6 αιθουσών και γυμναστηρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας» π/υ 1.912.959€

 


Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Κόσυνθου


Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων


Ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Καβάλας

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα