Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Περιφερειακά Προγράμματα  //

Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Π. Ηπείρου

Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Π.Ε.Π. Αττικής

Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου

Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου

Π.Ε.Π. Κρήτης


Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Εκτός από την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων, κάθε ελληνική περιφέρεια αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματος το οποίο αξιοποιεί όλα τα τοπικά πλεονεκτήματα.

 

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(ΠΕΠ) είναι:

 

§          ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

§          ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

§          ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

§          ΠΕΠ Ηπείρου

§          ΠΕΠ Θεσσαλίας

§          ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

§          ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

§          ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

§          ΠΕΠ Αττικής

§          ΠΕΠ Πελοποννήσου

§          ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

§          ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

§          ΠΕΠ Κρήτης

 

Το κοινό τους σημείο  είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης , που περιλαμβάνουν όχι μόνο έργα υποδομής αλλά και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, των ανθρώπινων πόρων και της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας ή και ακόμα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις προς όφελος των απομονωμένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συμβάλουν στη μείωση των εσωτερικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα