Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Πολιτισμός'  //


Ε.Π. 'Πολιτισμός'

 Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

647.639.000 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

647.639.000 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

480.585.027 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

167.054.597 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

0 Ευρώ

 Στρατηγικοί Στόχοι

·          Ισόρροπη διαρθρωτική παρέμβαση στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.

·          Άρση περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε περιφέρειας.

 

Το ΕΠ Πολιτισμός διαρθρώνεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας:

Προτεραιότητα1: Προστασία και ανάδειξη Πολιτιστικής κληρονομιάς

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η αναβάθμιση της υποδομής των Μουσείων και η βελτίωση των προσφερομένων από αυτά υπηρεσιών, καθώς και η προστασία και ανάδειξη Μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων.

Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη Σύγχρονου Πολιτισμού

Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η ενίσχυση των υποδομών του Σύγχρονου Πολιτισμού και η ανάπτυξη και προώθηση μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων.

Προτεραιότητα 3: Τεχνική Βοήθεια

Η προτεραιότητα αυτή αποσκοπεί στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την χρηματοοικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος και του τομέα του Πολιτισμού γενικότερα.

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Επιφάνεια υφιστάμενων Μουσείων που εκσυγχρονίζονται ή νέων Μουσείων που κατασκευάζονται: 80.000m2

·          Επιφάνεια υφιστάμενων πολιτιστικών κτιρίων που εκσυγχρονίζονται ή νέων που κατασκευάζονται: 41.000 m2

·          Ολοκλήρωση Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, νέα κτίρια συνολικού εμβαδού 9.000m2.

·          Αύξηση επισκεπτών σε Μουσεία –Αρχαιολογικούς χώρους περίπου 25%.

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί  έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 109% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 87% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 55% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ.

 

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :   

·          Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου Μπενάκη

·          Έκθεση Μουσείου Μυκηνών

·          Μελέτη κατασκευή νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας και του κτιρίου ΣΠΑΠ.

·          Διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Ακρόπολης

·          Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Εμπορίου Χίου

·          Ανάδειξη μνημείων Ασκληπιείου Επιδαύρου

·          Αποκατάσταση Μεσαιωνικών Μνημείων Ρόδου

·          Αποκατάσταση Μεσαιωνικών Οχυρώσεων πόλης Ρόδου


Παρθενώνας, Αθήνα
Παρθενώνας, Αθήνα

Βυζαντινό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
Βυζαντινό Μουσείο, Θεσσαλονίκη
 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα