Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες'  //


Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.410.709.923 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.410.709.923 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.293.752.690 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

1.116.957.233 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

0 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Σιδηρόδρομοι:

Η στρατηγική ανάπτυξης σιδηροδρομικών μεταφορών στοχεύει στην διασύνδεση της χώρας με υπόλοιπες χώρες της ΕΕ μέσω των Διευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών διαδρόμων αλλά και των δικτύων συνδυασμένων μεταφορών.

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσ/νίκης - Ειδομένης / Προμαχώνα και η διασύνδεσή του με σημαντικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας. Η συγχρηματοδότηση των έργων και δράσεων γίνεται από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ.

Το Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. ειδικότερα περιλαμβάνει την υλοποίηση νέων και την ανακαίνιση υπαρχόντων τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Ειδομένη με στόχο την αναβάθμισή του σε ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων αλλά και παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ και την μετεξέλιξή του σε μία σύγχρονη και βιώσιμη επιχείρηση.

 

Αστικές Συγκοινωνίες και οδική ασφάλεια:

·          Η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εξασφαλίζει την διασύνδεση των αξόνων Αθήνα –Θεσ/νίκη και Πάτρα-Αθήνας με τον Πειραιά και το αεροδρόμιο των Σπάτων.

·          Η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.)μέσω του ανασχεδιασμού του δικτύου των αστικών μεταφορών και της υλοποίησης των σχετικών υποδομών. Ο ανασχεδιασμός στοχεύει στην διασφάλιση της δια-λειτουργικότητας  και στην οργάνωση της συνδυασμένης λειτουργίας των Μ.Μ.Μ. στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

·          Η βελτίωση των δεικτών οδικής ασφάλειας με επεμβάσεις που αφορούν κυρίως στην βελτίωση της ικανότητας οδήγησης.

 

Αεροπορικές μεταφορές:


Η βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε και με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της αναβάθμισης επιλεγμένων αεροδρομίων πρωταρχικής σημασίας  

·          του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

·          του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Η βελτίωση υφιστάμενων και η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σε περιφερειακά αεροδρόμια.

Η προσαρμογή της χώρας στις προδιαγραφές που επιβάλλουν οι διεθνείς Οργανισμοί Ασφαλείας (EDAC) και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          70 νέα τερματικά MIS.

·          Ολοκλήρωση κατασκευής 369 Km διπλής σηματοδοτούμενης, ηλεκτροκινούμενης και  τηλεδιοικούμενης σιδηροδρομικής γραμμής (σιδηροδρομικός ΠΑΘΕΠ).

·         Κατασκευή 34 Km διπλής σηματοδοτούμενης, ηλεκτροκινούμενης και τηλεδιοικούμενης σιδηροδρομικής γραμμής (προαστιακός σιδηρόδρομος).

·          Κατασκευή του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (Α Φάση)

·          25 Km γραμμής ΤΡΑΜ

·          Αναβάθμιση 23 σταθμών ΗΣΑΠ

·          899 νέα λεωφορεία ΟΑΣΑ και 141 νέα τρόλεϊ

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 118 έργα με υπογεγραμμένες συμβάσεις (νομικές δεσμεύσεις) που αντιπροσωπεύουν το 85%, ενώ οι πραγματοποιημένες δαπάνες ανέρχονται στο 54% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ ΣΑΑΣ.

·         Στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) -Α/Δ Σπάτων» έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της υποδομής στο τμήμα ΣΚΑ- Α/Δ Σπάτων ενώ συνεχίζονται οι εργασίες εντός του ΣΚΑ. Επίσης η κατασκευή της επιδομής, σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ήδη λειτουργεί το τμήμα που συνδέει την Αθήνα (σταθμό Λαρίσης ) με το αεροδρόμιο.

·         Το έργο «Κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης σύγχρονου τροχιόδρομου στην μείζονα περιοχή της Αθήνας»  με π/υ 270.042.008 ευρώ, έχει ήδη αποδοθεί στο κοινό.

·         Επίσης ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των έργων αναβάθμισης των σταθμών του ΗΣΑΠ.

 


Προαστιακός ΑΔ  ΣΠΑΤΩΝ
Προαστιακός ΑΔ  ΣΠΑΤΩΝ

Αστικές Συγκοινωνίες
Αστικές Συγκοινωνίες


Αεροδρόμιο Μακεδονία 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα