Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Οδικοί ’ξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη'  //


Ε.Π. 'Οδικοί ’ξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :   

9.302.558.366 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

6.306.062.675 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

3.519.500.470 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

2.786.562.205 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

2.996.495.691 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βελτίωση της βασικής υποδομής μεταφορών (οδικών και θαλάσσιων) όλης της χώρας, την αστική ανάπτυξη σε μεγάλες πόλεις της χώρας και την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα:

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι:

·          Η βελτίωση των στρατηγικών συνδέσεων της χώρας με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της βελτίωσης των κύριων οδικών αξόνων, κυρίως του άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και της Εγνατίας Οδού, που έχουν ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Δρόμων (Trans-European Transport Network) και στους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους (Pan-European Corridors).

·          Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα – κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης λειτουργικών τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Εγνατίας καθώς και των διασυνδέσεών τους με κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες.

·          Η προώθηση ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ, καθώς και η βελτίωση των οδικών μεταφορών και της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι:

·          Η συμβολή στην επίτευξη ενός δικτύου λιμένων που θα συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών, καθώς και άλλων ηπειρωτικών περιφερειών της χώρας.

·          Η βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που ξεκίνησε με το Β΄ΚΠΣ.

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα της αστικής ανάπτυξης είναι:

·          Η ολοκλήρωση των έργων του ΚΠΣ 1994-1999 και η περαιτέρω συνέχιση της επιτυχούς επέκτασης του Μετρό της Αθήνας που ξεκίνησε στο ΚΠΣ 1994-1999, καθώς και η προώθηση των ενεργειών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αποσυμφόρηση, τη μείωση της ρύπανσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης.

Οι ειδικοί στόχοι στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας είναι:

·          Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο μέσω βελτιώσεων των τεχνικών χαρακτηριστικών, επαρκούς και αποτελεσματικής αστυνόμευσης, καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης / προειδοποίησης  των χρηστών του δικτύου.

·          Ο εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό και η σύγχρονη οργάνωση των αρμόδιων αρχών και φορέων, για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων (κυρίως οδικών), την αστυνόμευση των αυτοκινητοδρόμων και την ενημέρωση των χρηστών των δικτύων.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του ΕΠ ΟΑΛΑΑ είναι τα ακόλουθα :

  • Κατασκευή, αναβάθμιση - ολοκλήρωση 410 χλμ. αυτοκινητοδρόμων Α’ Προτεραιότητας (που περιλαμβάνουν τμήματα του ΠΑΘΕ, της Εγνατίας Οδού, του Περιφερειακού Δακτυλίου της Αττικής και τη Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου).
  • Κατασκευή, αναβάθμιση - ολοκλήρωση 98 χλμ. αυτοκινητοδρόμων Β’ Προτεραιότητας (που περιλαμβάνουν τμήματα του Βόρειου Οδικού ’ξονα Κρήτης, των κάθετων αξόνων Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας οδού καθώς και νησιωτικών οδικών αξόνων)
  • Κατασκευή νέων γραμμών του ΜΕΤΡΟ Αθηνών συνολικού μήκους περίπου 13 χλμ., 10 νέων σταθμών μετρό και 6 σταθμών μετεπιβίβασης, καθώς και η αγορά 17 συρμών.
  • Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και ανάπτυξη σε τουλάχιστον 6 λιμάνια της χώρας.
  • Επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), για να καλύψει τμήμα του Αιγαίου Πελάγους.
  • Προμήθειες: ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων, πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, πυροσβεστικών πλοίων.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Μέχρι 30.4.2007 η υλοποίηση έχει ως εξής (ποσοστά επί της δέσμευσης της δημόσιας δαπάνης): 98% όσον αφορά στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων, 86% όσον αφορά στο ποσό  των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικών δεσμεύσεων) και 61% όσον αφορά στο ποσό των πραγματοποιηθεισών δαπανών.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως ο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» π/υ 1.600 εκατ. ευρώ, η «Ολοκλήρωση τμημάτων του ΠΑΘΕ του ΚΠΣ ΙΙ» π/υ 446 εκατ. ευρώ, η «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» π/υ 414 εκατ. ευρώ, η «Ολοκλήρωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού του ΚΠΣ ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη» π/υ 714 εκατ. ευρώ, η «Λεωφόρος Κηφισού» π/υ 170 εκατ. ευρώ.

Οδικός ’ξονας ΠΑΘΕ
Οδικός ’ξονας ΠΑΘΕ

Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Οδικός ’ξονας ΠΑΘΕ
Οδικός ’ξονας ΠΑΘΕ

Τούνελ Αγ. Νικόλαος, Ήπειρος
Τούνελ Αγ. Νικόλαος, Ήπειρος
Εγνατία Οδός

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα