Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη  //  Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο  //   Κανονισμοί  //    Κανονισμοί για το Ταμείο Συνοχής  //


Κανονισμοί για το Ταμείο Συνοχής

Ο Κανονισμός ( E Κ ) αριθ. 1164/94 που ιδρύει το Ταμείο Συνοχής προβλέπει το πλαίσιο για την εφαρμογή του. Ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε στη συνέχεια από τους Κανονισμούς ( E Κ ) αριθ. 1264/99 και ( E Κ ) αριθ. 1265/99

 

Οικονομικός έλεγχος και διορθώσεις - ΚΑΝ 1386/2002

 

Επιλεξιμότητα – ΚΑΝ 16/2003

 

Δημοσιότητα - ΚΑΝ 621/2004

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα