Προγράμματα 2007-2013  //  Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων  //


Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση  ΕΛΟΤ για τη "ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ : ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ"

 

Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013, για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος) 
(1 Φεβρουαρίου 2008)

Ελληνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων - Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ειδικούς - Εμπειρογνώμονες (28 Σεπτεμβρίου 2007)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς - εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων για την διασφάλιση της ποιότητας των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013 (20 Σεπτεμβρίου 2007)

 

Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 (4 Μαΐου 2007)

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα