Προγράμματα 2007-2013  //  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  //   Τομεακά Προγράμματα  //


Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2007.

 • Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
 • Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
 • Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
 • Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
  Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
  Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
  Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
  www.info3kps.gr
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  25 Φεβρουαρίου, 2009
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
  10 Φεβρουαρίου, 2009
  Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  26 Ιανουαρίου, 2009
  Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  15 Ιανουαρίου, 2009
  Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
  2 Ιανουαρίου, 2009
  Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
  Δείτε όλα τα νέα