Προγράμματα 2007-2013  //

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ)

Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Χρηματοδοτικό πλαίσιο

Βασικά Κείμενα Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων


Δράση "Γονείς.gr"

Ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, η δράση «Γονείς.gr», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που θα εγγραφούν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2008-2009 (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία).  Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους γονείς των μαθητών Γυμνασίου, να εκπαιδευτούν δωρεάν στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με το Διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).

H δράση «Γονείς.gr» σχεδιάστηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), φορέα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κατά την εκπαίδευση των γονέων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί στον Παγκόσμιο Ιστό για μαθητές Γυμνασίου, και ειδικότερα στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) http://students.sch.gr.

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ' οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές και δικαίωμα πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning). Επιπλέον, η δράση επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Δικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Η διαδικασία εκπαίδευσης των δικαιούχων γονέων αποτελείται από δύο φάσεις:

  • Την κατ' οίκον εκπαίδευση κατά την οποία ο Φορέας Εκπαίδευσης θα επισκεφθεί τον δικαιούχο γονέα στην οικία του για μαθήματα συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών 
  • Την εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικών πακέτων αυτόνομης μάθησης από απόσταση (e-learning) συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, οι γονείς θα δικαιούνται να συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε σχολική μονάδα της υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ενημερώνεται μέσω εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ για τη δυνατότητα συμμετοχής δικαιούχων γονέων στο «Γονείς.gr». Οι σχολικές μονάδες θα συλλέξουν συμπληρωμένες φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους γονείς των μαθητών. Στην συνέχεια, κάθε δικαιούχος γονέας θα ενημερωθεί μέσω κατάλληλου μέσου επικοινωνίας (όπως SMS ή/και τηλεφωνήματος) για τη διαδικασία συμμετοχής του, και θα παραλάβει έναν μοναδικό Προσωπικό Κωδικό, τον κωδικό Έναρξης της εκπαίδευσης.

Μετά την παραλαβή του Κωδικού, κάθε δικαιούχος γονέας θα μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης που καλύπτουν την περιοχή του:

  • μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του έργου που ήδη λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.goneis.gr
  • μέσω επικοινωνίας με το γραφείο υποστήριξης της δράσης, στο τηλέφωνο 801 - 11 - 80 200, ή
  • μέσω των σχολικών μονάδων Γυμνασίου της περιοχής του.

Ο δικαιούχος επιλέγει ποιο από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτει τις ανάγκες του και έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με τους Φορείς Εκπαίδευσης της περιοχής του.

Η δράση ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθούν εκπαιδεύσεις 40.000 γονέων, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Νοεμβρίου 2008.

Η δράση «Γονείς.gr» αποτελεί μέρος της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ελλάδας και  χρηματοδοτείται κατά 20% από εθνικούς πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αξιοποιώντας πόρους του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Αναφερόμενος στη δράση, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τα τελευταία έτη μια μεγάλη σειρά δράσεων για την προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλο το εύρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πλέον ορατή σε όλο και περισσότερους πολίτες. Τα τελευταία δύο έτη, κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια για να φέρουμε τις νέες τεχνολογίες απευθείας στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους. Δράσεις, όπως το «Δες την Ψηφιακά» και το «e-κπαιδευτείτε», που στόχευσαν απευθείας στους φοιτητές και σπουδαστές είχαν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τα ποσοστά συμμετοχής σε κάθε τέτοια δράση ξεπερνούν το 85%.  Αυτή η ανταπόκριση αποδεικνύει ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα, ανακοινώνουμε μια ακόμη δράση, που απευθύνεται αυτή τη φορά στους γονείς των μαθητών γυμνασίου, με σκοπό να τους εξοικειώσει, χωρίς κόστος και μάλιστα στο σπίτι τους, με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Κάνουμε έτσι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον τομέα των νέων τεχνολογιών προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας».

Σε σχετική του δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε τα εξής: «Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση το ΥΠΕΠΘ υιοθετεί πλατφόρμα καινοτόμων δράσεων, επιδιώκοντας να καταστήσει τους νέους Έλληνες πολίτες της Ευρώπης και πολίτες του κόσμου. Μία από αυτές τις καινοτομίες είναι η ψηφιακή σύγκλιση. Εισάγοντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναγνωρίζει το συμπρωταγωνιστικό ρόλο του γονέα, ο οποίος συνεργαζόμενος με τον εκπαιδευτικό επεκτείνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο σπίτι. Με το πρόγραμμα «goneis.gr» οι Έλληνες γονείς επιμορφώνονται στο σπίτι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν, να βοηθούν, να συμβουλεύουν και να προστατεύουν τα παιδιά τους για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του internet».

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα