6η Επιτροπή Παρακολούθησης
 Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Πληροφορίες 
Δελτία Τύπου

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Συμπεράσματα 
Δελτία Τύπου Ημερομηνία
6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 10 Δεκεμβρίου 2004