6η Επιτροπή Παρακολούθησης
 Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Πληροφορίες 
Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Συμπεράσματα 
6η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

Ι. Εισαγωγικό Μέρος
 • Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Χαιρετισμός/ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κου Γ. Αλογοσκούφη.
 • Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κου Χ. Φώλια, Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006.
 • Εισηγήσεις προσκεκλημένων με θέματα:
  • "Διεύρυνση - Επιχειρηματικότητα: Οι απόψεις της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής" κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής Ιδιαίτερου Γραφείου Επιτρόπου Μ. Κυπριανού αρμοδίου για θέματα Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή
  • "Διεύρυνση και Πολιτική Συνοχής: Η περίπτωση της Εσθονίας" Mr. Renaldo Mandmets, Secretary General Ministry of Finance of Estonia

II. Υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006

    Α. Πρόοδος υλοποίησης ΚΠΣ 2000 - 2006

 • Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Πρόοδος εκταμιεύσεων - Εφαρμογή του κανόνα ν+2.
 • Δράσεις επιτάχυνσης και βελτίωσης της υλοποίησης του ΚΠΣ 2000 - 2006
    Β. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου
 • Πρόοδος εφαρμογής σχεδίου δράσης για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Ενημέρωση για θέματα ελέγχων.
 • Ανάλυση κινδύνων για τους φορείς υλοποίησης έργων του ΚΠΣ 2000 - 2006.
 • Αναβάθμιση της λειτουργίας του ΟΠΣ.
    Γ. Ειδικά θέματα
 • Δράσεις για τον παραγωγικό τομέα:
  • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.
  • Ενίσχυση ΜΜΕ στα ΠΕΠ.
 • Αξιολόγηση Πρώτου Απολογισμού (ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης) - Πρόοδος διαδικασίας.
 • Δημοσιότητα - Πληροφόρηση.
 • Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του ΚΠΣ 2000 - 2006 για το έτος 2003.

III. Αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000-2006

 • Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης από την Ε.Ε. της πρότασης Αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000-2006 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

ΙV. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

 • Διαδικασίες σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2007- 2013.

V. Διάφορα θέματα

 • Τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006.
 • Προγραμματισμός εργασιών για το έτος 2005.
 • Προγραμματισμός της επόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης.

VI. Έγκριση συμπερασμάτων της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006.

Αρχεία PDF