Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Φάκελος Επιτροπής Παρακολούθησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 5ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000-2006

0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    - Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 – 2006
    - Πίνακας αποδεκτών
    - Τόπος διεξαγωγής


2. ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 - 2006

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 - 2006

   4.1 Εξέλιξη της πορείας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006

   4.2 Χρηματοδοτικοί πίνακες πορείας του ΚΠΣ 2000-2006

   4.3 Πρόοδος εφαρμογής σχεδίων δράσης για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006          - Πρόοδος εφαρμογής σχεδίων δράσεων για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του   ΚΠΣ 2000-2006
         - Πίνακας 1 - Σχέδιο Δράσης ΕΤΠΑ
         - Πίνακας 2 - Σχέδιο Δράσης Ταμείου Συνοχής
         - Ε.Σ.Π.ΕΛ.

   4.4 Πρόοδος εφαρμογής σχεδίων δράσης για τα Δημόσια Έργα

   4.5 Δημοσιότητα - Πληροφόρηση


5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

6. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013
    - Σχέδιο 1ης Εγκυκλίου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- Πρακτικά της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006


Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον φάκελο της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000 - 20006 σε μορφή zip (3.2 MB)