Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Πρόσκληση

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Ομιλίες          
 Συμπεράσματα 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2004
Αρ. Πρωτ. 792

Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αρχείο PDF)

Θέμα: 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006, 8 Ιουνίου 2004

Σε συνέχεια της από 04.05.2004 με αρ πρωτ. 591 πρόσκλησής μας, για τη συμμετοχή σας στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006, που θα διεξαχθεί στις 8 Ιουνίου στην Αθήνα, σας γνωρίζουμε τον τόπο και την ώρα πραγματοποίησής της, καθώς και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης όπως θα τεθεί προς έγκριση.

Τόπος: « Ολυμπιακό κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου» Χώρος που θα φιλοξενήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το Άθλημα Tae kwon do Δέλτα Φαλήρου, Παλαιό Φάληρο

Ώρα έναρξης: 9.00. π.μ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://www.hellaskps.gr/5eppa/default.htm, από όπου θα μπορείτε να αντλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις εργασίες της Επιτροπής. Η ιστοσελίδα θα επικαιροποιείται σταδιακά μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Επιτροπής (8 Ιουνίου 2004).

Ο φάκελος της Επιτροπής θα σας αποσταλεί σε έντυπη μορφή.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Χρήστος Φώλιας
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000-2006

Αρχεία PDF