Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Δελτία Τύπου

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Ομιλίες          
 Συμπεράσματα 
Δελτία Τύπου Ημερομηνία
5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 13 Μαΐου 2004
Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στο διαδίκτυο 27 Μαΐου 2004
Δελτίο Τύπου 9 Ιουνίου 2004