Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Ομιλίες          
 Συμπεράσματα 
5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

Ι. Εισαγωγικό Μέρος
 • Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Χαιρετισμός/ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κου Γ. Αλογοσκούφη.
 • Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κου Χ. Φώλια, Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006.
 • Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού κου Σπ. Καπράλου.
 • Εισηγήσεις προσκεκλημένων με θέμα την Ανταγωνιστικότητα και τους Ανθρώπινους Πόρους.

II. Υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006

 • Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Πρόοδος εφαρμογής σχεδίων δράσεων για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Πρόοδος εφαρμογής σχεδίων δράσεων για τα Δημόσια Έργα.
 • Δημοσιότητα - Πληροφόρηση

ΙII. Συμπεράσματα των Υποεπιτροπών Ανθρωπίνων πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΙV. Αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000-2006

 • Παρουσίαση από τη Διαχειριστική Αρχή της πρότασης Αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000-2006.
 • Έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της πρότασης Αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000-2006.

V. Ειδικά θέματα

 • Παραδείγματα Υλοποίησης Έργων του ΚΠΣ 2000-2006

VI. 4η Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

VII. Διάφορα θέματα

 • Προγραμματισμός εργασιών μέχρι τέλος του έτους.
 • Προγραμματισμός της επόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης.
 • Έγκριση συμπερασμάτων της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης
Αρχεία PDF