Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Πρόσκληση

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Ομιλίες          
 Συμπεράσματα 

Αθήνα, 04 Μαΐου 2004
Αρ. Πρωτ. 591

Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αρχείο PDF)

Θέμα: Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006

Αγαπητοί φίλοι

Βασικός στόχος, κοινός και ατομικός είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών, της δυναμικής και των πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006, στον χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη του.

Η αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000 – 2006, δίνει την ευκαιρία για προσαρμογές στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ενδιάμεση αξιολόγηση, καθώς και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 – 2006, σας καλώ να συμμετάσχετε στις εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Ιουνίου 2004 στην Αθήνα .

Το βασικό αντικείμενο της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 – 2006 είναι η έγκριση των κειμένων, των διατάξεων εφαρμογής, καθώς και των χρηματοδοτικών πινάκων της πρότασης αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000 – 2006, όπως τα επεξεργάστηκε η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ σε συνεργασία με τις αρχές Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε το αναθεωρημένο σχέδιο πρότασης να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Ιουνίου 2004.

Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 – 2006 θα συνεισφέρουν επιπλέον στην οριστικοποίηση από τις Αρχές Διαχείρισης των προτάσεων αναθεώρησης των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο τόπος διεξαγωγής, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης καθώς και ο φάκελος της Επιτροπής θα σας αποσταλούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εντός των προβλεπόμενων από τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας προθεσμιών

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Χρήστος Φώλιας
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000-2006

Αρχεία PDF