Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006, Αθήνα 8 Ιουνίου 2004

Στις 8 Ιουνίου 2004, στην Αθήνα, πραγματοποιείται η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 –2006.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα εγκρίνει την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000 - 2006 ώστε να υποβληθεί, αμέσως μετά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενδιάμεση αναθεώρηση είναι σημαντική γιατί ανανεώνει τις δεσμεύσεις του ΚΠΣ στη βάση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Κεντρικός στόχος μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων είναι η αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων για την παραγωγή βιώσιμου αναπτυξιακού έργου.


Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας ΜΟΔ Α.Ε.