Καλωσήλθατε

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται έργα και δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και συνιστούν καλές πρακτικές, ως προς τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις, τον καινοτομικό τους χαρακτήρα και την συμβολή τους στην επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών στόχων.

Η ανάδειξη, διάδοση και προβολή τους συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων προσφέροντας νέες ιδέες με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.